Izņēmumi

Vārds «gadījums» nozīmē vienu atsevišķu ņemtu notikumu. Tātad visi gadījumi ir atsevišķi, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību nevienā no tiem. Ko gan citu jūs gaidījāt no cilvēkiem, kas zvēr, sakrustojuši pirkstus?

Nenosakāms daudzums no PATIESI! satura ir pilnīgs izdomājums. Notikumu, attēlu, nosaukumu un darbojošos personu vārdu sakritība ar reāliem ir nejauša. Ja mēs nezinot pārkāpjam kādas autortiesības vai vēl kaut ko, izvirziet mums pretenzijas, un mēs novērsīsim pārkāpumu.

Turklāt PATIESI! lasīt ir atļauts tikai no 18 gadu vecuma. Ja kāda nepilngadīga persona (turpmāk NP) pēc savas brīvas gribas iepazīstas ar šīs vietnes saturu par spīti aizliegumam, viņa tikai pierāda, ka vēl nav gatava uzņemties atbildību par savu rīcību, līdz ar ko PATIESI! kļūst par bezatbildīgas rīcības upuri. Mēs piekrītam, ka tas zināmā mērā ir paradokss: NP nespēs uzzināt, ka tai aizliegts iepazīties ar šīs vietnes saturu, pirms tā nebūs iepazinusies ar šo vietni pilnībā. Tomēr paradoksi, kā zināms, ir viegli atrisināmi: uz NP šis aizliegums patiesībā nemaz neattiecas, jo viņai ir aizliegts ar to iepazīties — līdzīgi kā ar pārējo PATIESI! saturu. Savukārt, ja attiecīgs brīdinājums parādītos pirms piekļūšanas PATIESI! saturam, NP nebūtu citas iespējas pārliecināties, ka tas nav maldinošs, kā tikai ieejot PATIESI!, tāpēc šāds brīdinājums tikai rosinātu NP ziņkāri un radītu pretējo efektu, ko mēs, būdami atbildīgi sabiedrības pārstāvji, nekādā gadījumā nevēlējāmies pieļaut.

Bet, par spīti tam visam, no sirds ceram, ka mums izdodas izklaidējošā veidā likt jums aizdomāties par to, cik dīvaina ir šī pasaule — tajā notiekošais bieži pārspēj pat vistrakākos izdomājumus.