Arhīvs: 2006. gada 20. aprīlis

Beidzies Tuvo Austrumu konflikts

20.jpg

Attēlā:
turpmāk viņiem vairs nebūs jāslēpjas

Pirms divām nedēļām Izraēlas zinātniskais žurnāls «PhysicaPlus» publicēja Telavivas universitātes lingvistikas departamenta līdzstrādnieces Miras Arielas rakstu, kurā pierādīts, ka arābu valoda un ivrīts ne tikai pieder pie vienas apakšgrupas — centrālsemītu valodām, bet patiesībā ir viena un tā pati valoda, kam atšķiras tikai rakstība un izrunas īpatnības. Atklājums apliecina, ka arābi un ebreji ir viena tauta, kas vēsturiski sašķelta teoloģisku ķildu un ārējo ienaidnieku darbības rezultātā. Šis raksts tika pārpublicēts vairumā Izraēlas un arābu valstu preses izdevumu, kā arī apspriests sinagogās, mošejās un interneta čatā. It visur ideja par apvienoto arābu ebreju tautu tika uztverta ar nedalītu sajūsumu, un Tuvo Austrumu konflikts visās tā izpausmēs beidzās pats no sevis.

Lai svinētu miera iestāšanos un jaunās savienības dzimšanu, Izraēlas un Palestīnas ielās vakar izgāja simti tūkstoši arābu un ebreju. Viņi apskāvās un sarunājās, pārsteigti, ka saprot viens otru no pusvārda!

Ichāks Rubinšteins, partijas «Degel HaTorah» biedrs, raudot prieka asaras, stāstīja PATIESI! korespondentei: «Līdz šim es nesapratu arābus, jo mans saprāts gāja maldu ceļus. Pat ja vārdi šķita pazīstami, es pie sevis tikai mēdījos «grrr, grrr, grrr» un aizspiedu ausis. Tagad pār mani ir nākusi patiesības gaisma, un esmu atradis savus brāļus, kas godā Ābramu tāpat kā es! Pat radītāja vārdu mēs izrunājam līdzīgi!»

Blakus stāvošais Abdulla Abu Hasans, «Al-Kaida» atbalstītājs, izdzirdis Ichāka vārdus, piemetināja: «Lai slavēts Allāhs! Naida siena ir kritusi, jo kvēlam musulmanim ir daudz vairāk kopīga ar dievbijīgu Ņujorkas hasīdu nekā ar Kairas neticīgo, kas tikai valkā arāba vārdu. Tagad mēs apvienosim arābu un ebreju ietekmi, mūsu kopējās bagātības un zināšanas, lai visas pasaules neticīgie… (nobeigumu apkārt valdošā trokšņa dēļ neizdevās saklausīt)».

Arābu un ebreju garīgie līderi no tribīnēm aicināja dievbijīgākos trešās Ābrama reliģijas — kristiešu pārstāvjus pievienoties reliģiskās atdzimšanas kustībai, bet brīdināja, ka vēstures rats ir pagriezies, un gļēvām pārdomām nav laika. Vēlāk vakarā ar gavilēm tika sagaidīta ziņa no Vatikāna, ka pāvests Benedikts XIV izteicis gatavību «augstākā labuma vārdā iet vienu ceļu ar visiem, kas tic radītājam». ▼