Arhīvs: 2006. gada 22. augusts

Latvija ierosina atjaunot romu valsti

142.jpg

Attēlā: romu bērni sapņo par jaunajām mājām

Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā (EP) nākuši klajā ar ierosinājumu kādreizējā teritorijā atjaunot romu jeb čigānu valsti un aicināt visā pasaulē izklīdušo romu tautu atgriezties savā zemē.

«Kā zināms, romi cēlušies no Radžastānas novada Indijā,» pastāstīja EP deputāts Georgs Andrejevs. «Domāju, pirmais solis būtu Eiropas Savienības (ES) valstīm vienoties par šo plānu un tālāk jau uzsākt sarunas ar Indijas valdību.» Līdzšinējās kuluāru sarunas liecinot, ka ideju atbalsta vismaz divas trešdaļas ES valstu pārstāvju — jo īpaša vienprātība esot panākta ar Čehijas deputātiem.

Saskaņā ar Latvijas deputātu un pieaicināto Latvijas Zinātņu akadēmijas ekspertu izstrādāto plānu, nākamais solis būtu Radžastānas novada sadalīšana divos sektoros. Projekts tapis nacionālā rīcības plāna «Romi Latvijā 2007–2009» ietvaros. Viena Radžastānas novada daļa paliktu līdzšinējiem iedzīvotājiem (apmēram 55 procenti platības), bet otrā brīvi varētu ieceļot jaunās valsts pilsoņi.

«Diemžēl daudzās valstīs priekšstats par romu tautības cilvēkiem nav izveidojies glaimojošs. Mēs visi esam dzirdējuši, ka šajā ziņā valda aizspriedumi un baumas,» pastāstīja Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās Karina Pētersone. «Viens no iemesliem varētu būt skumjais fakts, ka viņiem nav pašiem savas valsts. Nav zemes, kur atgriezties.»

Protams, deputāti apzinoties daudzās grūtības, kas varētu būt saistītas ar jaunās valsts dibināšanu. EP deputāts Guntars Krasts norādījis, ka viens no pirmajiem soļiem jaunās valsts dibināšanā noteikti būs pašiem savu bruņoto spēku izveide. «Noteikti atradīsies ekstrēmistu saujiņa, kas būs pret šādas valsts ideju un vēlēsies to iznīcināt vēl šūpulī».

Jaunās valsts dibināšana saistīta ar ievērojamām izmaksām, kuras paredzēts segt no šim nolūkam ES budžetā atvēlētiem līdzekļiem. To pamatsummu veidos dalībvalstu ziedojumi, kuru apjomu noteiks romu tautības iedzīvotāju skaits viņu valstī. Pēc neoficiālas informācijas gatavību vismaz pirmajos gados segt Latvijas maksājumu apņēmusies Ventspils pilsētas dome. ▼