2006. gada 21. decembris

Mācīs neiecietīgi izturēties pret neiecietību

270.jpg

Attēlā: viņi zina laimīgas līdzāspastāvēšanas noslēpumu. Un tu?

Meklējot cēloņus sabiedrības vienaldzībai pret nesenajiem ksenofobijas un homofobijas uzliesmojumiem, valdība nonākusi pie secinājuma, ka tā saucamā «klusējošā vairākuma» pārstāvji par tādiem kļūst jau bērnībā. Lai gan skolās tiek pieliktas maksimālas pūles, lai atradinātu bērnus no vienaldzīgas malā stāvēšanas gadījumos, kad tiek pārkāptas kāda mazākuma tiesības, diemžēl nav iespējams izsekot, kas ar bērniem notiek ģimenēs vai uz ielas.

Tāpēc ar Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu nākamajā mācību gadā ikvienā mācību iestādē, kurā mācās vairāk par simt skolēniem, vienam skolotājam nāksies aktīvi pārstāvēt kādu seksuālo minoritāti. Savukārt mācību iestādēs, kur mācās vairāk nekā trīssimt skolēnu, būs obligāti jāuzņem arī kāds citas rases pārstāvis.

Šie pasākumi ļaus jau laikus pamanīt atsevišķu bērnu izrādīto ksenofobiju un homofobiju. Kad problēma būs diagnosticēta, mācībspēki mudinās pārējos bērnus organizēti vērsties pret pārkāpējiem ar sabiedrībā vispārpieņemto negatīvas attieksmes paušanas līdzekļu palīdzību — izstumšanu, pazemošanu un dažādām sīkām riebeklībām. ▼

Pievienot komentāru