2007. gada 22. marts

Pieņem humora palīdzību

363.jpg

Attēlā: speciālā internātskola saņēma vairākus maisus ar Ķīnas porcelāna izgatavošanai paredzētām māla granulām

Pilsētas lauku teritorijā trīs dienas viesojās melnā humora biedrības delegācija no Lielbritānijas. Brauciena mērķis bija humora palīdzības sniegšana un vajadzību noteikšana turpmākai sadarbībai. Viesi apskatīja slimnīcu, sociālo nodaļu, pansionātu, iepazina speciālās internātskolas ikdienas problēmas, kā arī tikās ar pašvaldības pārstāvjiem.

Speciālajā internātskolā ciemiņi no Albionas ar patiku piekrita bērnu aicinājumam kopā dejot. Interesants atpūtas brīdis izdevās, ciemojoties pie keramiķa Kārļa Saķepja. Protams, Apvienotās Karalistes delegācija apciemoja maznodrošinātās ģimenes, kurām tika nogādāti humora palīdzības sūtījumi — Viņas Majestātes flotes glābšanas riņķi, lietotas automašīnu «Bentley» rezerves daļas, svētītais ūdens un citi. Pēc tikšanās ar maznodrošinātajām ģimenēm briti vienprātīgi atzina, ka šādām ģimenēm humora palīdzība ir nepieciešama arī turpmāk.

Delegācija neslēpa savu prieku par pieredzēto. Jau tagad ir ieskicēts un pārrunāts darbu plāns nākošajam gadam. Piemēram, slimnīca vēlētos sadarbībā ar draugiem no Anglijas izstrādāt un realizēt projektu par tuberkulozes slimnieku infiltrēšanu sabiedrībā.

Pilsētas lauku teritorijas pašvaldības vadītāja Baņuta Arseņjeva bija lietišķa: «Pats galvenais, lai humora palīdzība nonāktu pie cilvēkiem, kuriem tā ir īpaši nepieciešama.» ▼

Pievienot komentāru