Arhīvs: 2007. gada 21. augusts

Atrok XXI gadsimta kapulauku

510.jpg

Attēlā: pirms izrakumu uzsākšanas nekas neliecināja par gaidāmajiem atklājumiem

Latvijas Universitātes Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedras darbinieki profesora un habilitētā vēstures doktora Andreja Vaska vadībā, veicot izrakumus Meža prospekta apkārtnē, atraduši vērienīgus apbedījumus, kas datēti ar XXI gadsimta sākumu. Masveida kapulauks, kurā, visticamāk, guldīti kādas epidēmijas vai kara upuri, ir saglabājies gandrīz ideālā stāvoklī, ļaujot uzzināt daudz jauna par tā laika cilvēku dzīvi un tradīcijām.

Starp apbedītajiem ir visdažādāko sabiedrības slāņu un tautību pārstāvji. Blakus viens otram guldīti gan augstmaņi, gan kalpi. Lieliski saglabājušies ne tikai zārki, bet bieži vien arī apģērbs un apavi.

«Tas ir viens no ievērojamākajiem šī gada arheoloģiskajiem atradumiem Eiropā vai pat visā pasaulē, it īpaši tādēļ, ka šoreiz mums ir uzsmaidījusi neticama veiksme: daudzām kapavietām blakus ir arī akmenī kalti pieminekļi ar mirušo vārdiem un dzīves gadiem. Tā ir ārkārtīgi nozīmīga vēstures liecība,» atzīst Vasks, kurš pēdējo nedēļu laikā praktiski nepamet izrakumu vietu, cenšoties paveikt pēc iespējas vairāk, pirms iestājusies ziema.

Šobrīd atraktas jau vairāku simtu cilvēku mirstīgās atliekas, kas tiks ķīmiski apstrādātas, lai aizsargātu pret iespējamo bojāšanos, un kopā ar atrastajiem priekšmetiem izstādītas muzeja ēkā, ko nākamajā gadā plānots uzcelt blakus kapulaukam. ▼