Arhīvs: 2008. gada 28. maijs

Īsumā

Latvijas valsts meži par Ls 1,17 miljoniem iegādājušies 119 jaunas automašīnas par kopējo summu 1 176 725 lati. Kā informēja mežu komunikācijas daļas vadītāja, Anniņmuižas parkā augošā apse Smuidra Šalkone, automašīnas paredzētas Centrālkurzemes priedēm, Zemgales bērziem un Ziemeļvidzemes eglēm, kas savos mežos ieņem īpaši atbildīgus amatus un varētu regulāri doties darba darīšanās uz kaimiņu mežiem un pat galvaspilsētu Rīgu, ja vien tiktu atrisināta sarežģītā problēma ar zemē dziļi ieaugušajām saknēm. ▼

Rosinās ieviest vienotu sistēmu dabisko vajadzību apzīmēšanai

Attēlā: nepārprotams apzīmējums

Vadošie valodas speciālisti Latvijā nākuši klajā ar iniciatīvu ieviest vienotu frazeoloģiju sabiedrībai būtiskajā, bet līdz šim pašplūsmā atstātajā jomā, kas saistīta ar dabisko vajadzību kārtošanu. «Ja viens saka, ka «aizies nokārtoties», bet otrs nesaprot, ka runa ir par «vietu, kur pat ķeizars kājām iet», var rasties ievērojamas komunikācijas problēmas, kas negatīvi ietekmē jau tā ne pārāk spīdošo sociālekonomisko situāciju valstī,» norādījis valodnieks Gaidis Smēde. «Nemaz nerunājot par grūtībām, kādas spiesti pārciest ārzemju investori, kas cenšas apgūt latviešu valodu.»

Pilnībā būtu jāatsakās no viegli pārprotamām vai divdomīgām formām, piemēram, teiciena «iziet», kas saprotams vienīgi noteiktā situācijā. Nevajadzētu aizrauties arī ar formām, kas nav nostiprinājušās plašās tautas masās un saprotamas vienīgi noslēgtā sabiedrības daļā, kā, piemēram, izteiciens «iet pie leišu rakstniekiem» vai Saeimas namā iesakņojies apzīmējums «apspriesties frakcijā».

Vienotas sistēmas ieviešana ļautu skaidri nošķirt teicienus, kas apzīmē vitāli svarīgās vajadzības, no visiem pārējiem, tādējādi novēršot nevajadzīgus pārpratumus, ikdienā sastopoties ar tādām frāzēm kā «parādīt garu degunu», «laist pa kreisi», «saņemt sevi rokās» vai «dzīt velnu». ▼