2006. gada 10. oktobris

Mesija: «Mana nākamā nāve būs patiešām grandioza»

203.jpg

Attēlā: kultūrcitāts vai plaģiāts?

Mesija, jeb otrreiz atnākušais Jēzus Kristus, kurš piedzimis 2000. gada Ziemassvētkos, sarunā ar PATIESI! korespondentu pastāstīja, ka Viņa nākamā nāve būs kaut kas vēl nebijis: «Neslēpšu, ka Mana iepriekšējā nāve uzskatāma par izcilu dramaturģisku veiksmi, kas iedvesmojusi miljardus Manas mākslas cienītāju. Taču mūsdienās sišana krustā ir neglābjami novecojis māksliniecisks risinājums, ko atļaujas izmantot ikviens, kura budžets ir pietiekošs šāda tāda krusta izgatavošanai un sekojošo medicīnisko izdevumu apmaksai. Tāpēc Manai nākamajai beneficei esmu iecerējis tādas mocības, līdz kurām pat Holivudas šausmu filmu industrija, attīstoties līdzšinējā tempā, varētu nonākt ne ātrāk kā pēc vairākiem desmitiem gadu. Nenoliegšu, ka uz jauniem izaicinājumiem Mani lielā mērā ir pamudinājis seriāls «Dienvidparks» un žurnālā «Rīgas Laiks» lasāmās trāpīgās un spilgtās publikācijas.»

Lai gan nekādas sīkākas detaļas Viņš neatklāja, tomēr deva mājienu, ka iespaida sabiezināšanai gatavojas mirt nekristīts. «Iedomājieties tikai, pats Kristus riskē ar savu nemirstīgo dvēseli… Tas būs reāli ekstrēms izgājiens!» pastāstīja talantīgais sagatavošanās klases audzēknis, kurš steigšus atvadījās, jo atskanēja zvans, kas vēstīja par nodarbību sākumu. ▼

Pievienot komentāru