Arhīvs: 2007. gada 8. jūnijs

Latvijā uzsākta rūpnieciska pērļu ieguve

444.jpg

Attēlā: rezultāts debatēm par prezidenta amata kandidātiem

Jēkaba ielā 11, Saeimas ēkā darbu uzsācis pērļu ieguves uzņēmums «Latpērle». Saskaņā ar līgumu starp uzņēmumu un Saeimas kanceleju, «Latpērle» ir ieguvusi tiesības savākt, apstrādāt un pārdot pērles, ko bārsta deputāti. Par šo iespēju uzņēmums maksās kancelejai pusi no peļņas.

Kā pastāstīja «Latpērles» direktore Marianna Mazāzivs, agrāk pērles Latvijā ieguva no gliemenēm, tā saucamajām upespērlenēm. Intensīvas pērļu ieguves rezultātā upespērlenes tika gandrīz iznīcinātas. Tāpēc jo iepriecinošāka ir iespēja atgriezt Latvijas vārdu starp pasaules pērļu lielvalstīm, turklāt nozares potenciāls ir gandrīz neizsmeļams. «Lai mēs veiksmīgi darbotos, pietiktu pat ar vienu pašu Dobeli. Viņam nu tādas pērles nāk laukā!» paskaidroja Mazāzivs. ▼