2006. gada 29. jūnijs

Mainīs latviešu valodas rakstību

76.jpg

Attēlā: rakstība pārmaiņu gaidās

Valsts valodas komisija, izvērtējusi valsts valodas situācijas pārmaiņas Latvijā un iepazinusies ar ārvalstu pieredzi, informē sabiedrību, ka steigšus jāmaina daudzu latviešu valodas vārdu rakstība.

Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs Andrejs Veisbergs pavēstīja, ka «vismazāk mums būtu vajadzīgs nonākt angļu vai franču valodas bēdīgajā situācijā, kad izruna un rakstība atšķiras tik ļoti, ka runa jau ir par divām dažādām valodām».

Latviešu mutvārdu valodai dabiski attīstoties, rakstība ir palikusi uz vietas. Tā, piemēram, jau sen vairs netiek lietoti tādi vārdi kā «vajadzība», vairums skaitļa vārdu savienojumu, piemēram, «divdesmit divi», nedēļas dienu nosaukumi «piektdiena», «sestdiena», «svētdiena», ģeogrāfiskie nosaukumi, piemēram, «Sigulda». To vietā, kā katrs var pārliecināties pats, pamēģinot tos izrunāt un salīdzināt ar oficiālo rakstību, ir nākuši vārdi «vaicība», «diuzmidiu», «piegdiena», «sezdiena», «svēdiena» un «Sigūlda». Situācija ir kritiska. Tikai viens piemērs no daudziem: bijušā «četrdesmit» vietā paralēli izveidojušies veseli divi jauni vārdi — «čēzmit» un «čeēsmit».

Lai padarītu pārmaiņas kontrolējamas, Valsts valodas komisija ir nolēmusi sākt ar situācijas izvērtējumu un lūdz kultūras darbiniekus sūtīt uz e-pasta adresi valoda@president.lv visus latviešu valodas vārdus, kam rakstība atšķiras no izrunas, pievienojot ieteikumus jaunajai rakstībai. ▼

Pievienot komentāru