2006. gada 30. jūnijs

Palēninās sabiedrības novecošanu

77.jpg

Attēlā: to nedrīkst pieļaut

Kā liecina Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un Socioloģijas institūta jaunākie pētījumi, sabiedrības novecošana Latvijā iegūst aizvien šausminošākus apmērus. Izmērot šī procesa ātrumu, atklājās, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs katru gadu noveco aptuveni par 12 mēnešiem. Īstermiņā šīs pārmaiņas nav tik jūtamas, tomēr, raugoties vairāku gadu desmitu perspektīvā, valsts ekonomika tiks smagi iedragāta. Tagadējie pieaugušie cilvēki, jaunieši un pat bērni pamazām kļūs slimi un darbanespējīgi, uzveļot pārējai sabiedrībai rūpju nastu.

Lai apturētu šo procesu, zinātnieki ir izstrādājuši pasākumu kompleksu, kas paredz ikvienam 18 gadu vecumu sasniegušam Latvijas iedzīvotājam ik pēc diviem gadiem personas kodā un pasē mainīt dzimšanas datumu, pārceļot to par vienu gadu uz priekšu. Tādējādi būs iespējams ar minimālām izmaksām palēnināt novecošanas procesu valstī veselas divas reizes.

Kā pastāstīja institūta direktore, īst. loc. Dr. habil. filoz. Maija Kūle, jaunā ideja arī ārzemēs tiek uztverta ļoti atsaucīgi: «Nesen pabijām Krievijā. Kad pastāstījām par savu risinājumu, krievu kolēģi ārkārtīgi nopriecājās, un tūlīt pat vēlējās uzzināt par mums vairāk, apvaicājoties, vai mēs patiešām esam no Latvijas, nevis no Igaunijas.» ▼

Pievienot komentāru